Kurýrní služby a přeprava zásilek
Dispečink: +420 272 926 441

Kalkulátor kurýr Praha

Jednorázová zásilka online

Chcete rychle a levně
poslat zboží po Praze a okolí?

Při objednávce online sleva 5%.

Objednat zásilku

Zaregistrujte se nyní a získejte následující výhody

1. Pokročilá správa objednávek.
2. Rozsáhlá historie zásilek.
3. Možnost platby převodem.

REGISTROVAT

Kurýrní, expresní a balíkové služby obstály

21. 3. 2011

Globální ekonomický útlum dopadl na přepravní trh tvrdě. Postihl i jeho segment s nejvyšší přidanou hodnotou, logisticky velmi dobře propracovanou oblast expresních, kurýrních a balíkových služeb. Hovoří se v souvislosti s krizí o žití si nad poměry a tento segment byl produktem i faktorem prosperity.

Trh byl v uplynulých dvou letech podroben kůře zdravé výživy a redukčních diet. Klienti nucení šetřit si snadno v prostředí zostřující se konkurence zvykali na vstřícnost v nabídce lepšího za méně. Přepravci to akceptovali, minimalizovali svoje náklady a optimalizovali logistické procesy. Jak se zdá, podle bilancí lídrů trhu expresních, kurýrních a balíkových služeb, obstáli úspěšně - i těžkém období prověřili osvědčené, dokázali vytvořit efektivní inovace a pomohli svým partnerů přežít a často i růst. A většinou přitom i sami vzrostli.


KURÝRNÍ SLUŽBY

Kurýrní služba nabízí přepravu zásilek se stanovenými rozměry do místa určení. Je pro ní charakteristická vyšší rychlost přepravy, způsob naložení a cena přepravy. Tato doprava umožňuje značnou flexibilitu ve změnách adresy dodání, případně v objemu přepravovaného zboží. Její výhody spočívají v okamžitém vyzvednutí zásilky u odesilatele a následném bezodkladném předání zásilky adresátovi.

Většina poskytovatelů kurýrních služeb nabízí přepravu malých případně velkých zásilek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celé ČR případně EU v domluveném čase. K dalším nabízeným činnostem patří např. zajištění nákupů, rozvoz letenek a květin, dobírková služba, letecká přeprava dokumentů do celého světa, svozy a rozvozy zásilek, spolupráce s online e-shopy apod. Podle velikosti jsou zásilky přepravovány různými dopravními prostředky jako např. jízdní kolo, motocykl, osobní automobil, pick-up. Největší podíl na přepravě kurýrních zásilek vykazuje silniční doprava.

Železniční doprava nabízí přepravy kurýrních zásilek na území ČR s označením ČD Kurýr a na Slovensko s označením InterKurýr. Systém ČD-Kurýr nabízí přepravu kurýrních zásilek vlaky Českých drah mezi vybranými železničními stanicemi. Charakteristickým znakem je garantovaný čas dodání do cílové stanice.


EXPRESNÍ A BALÍKOVÉ SLUŽBY

Jsou nabízeny jako vnitrostátní a mezinárodní expresní přepravy balíků z domu do domu pro podnikatelské subjekty (B2B) a na soukromé adresy (B2C). Vnitrostátní přepravy nabízí přepravy kusových a vícekusových zásilek a palet s doručením následující den po odeslání. Řidič v den doručení telefonicky kontaktuje zákazníka z důvodu domluvení podrobností pro předání, oznámí přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Doručení v pracovní dny je v době 8 - 18 hodin, v případě nezastižení zákazníka je předáno oznámení o opakovaném doručení následující pracovní den. Ve vybraných městech je nabízeno večerní doručení, pravidlem servisní nabídky se stává možnost sledování zásilky on-line. Například produkt České pošty Obchodní balík umožňuje expresní doručení druhý den po odeslání přímo na udanou adresu. Každému balíku je přiděleno identifikační číslo, pomocí kterého může zákazník jeho pohyb sledovat přímo na internetu.

Balíkové zásilky jsou přijímány k přepravě do hmotnosti 50 kg, v mezinárodní přepravě může být u některých poskytovatelů služeb hmotnost snížena na 30 kg. Služby jsou nabízeny 365 dnů v roce a 24 hodin denně systémem "z domu do domu". U objemných zásilek se počítá objemová hmotnost a za tuto se počítá dovozné. Poskytovatelé balíkových služeb nabízejí zákazníkům na jejich zásilky obaly za úplatu anebo zdarma.

Někteří poskytovatelé, jako např. společnost GO!, přepravují i biologické, geneticky modifikované či lékové vzorky se specifickými teplotními požadavky.

Většina poskytovatelů expresních a balíkových služeb rozšiřuje nabídku logistických služeb i na kusové zásilky, které jsou limitovány rozměry a hmotností. Taková zásilka může mít například limitovanou maximální délku 3,5 m, šířku 2 m, výškou 1,7 m a hmotnost jednoho kusu 1500 kg.

V systému přepravy balíkových a kusových zásilek nelze přepravovat věci, jejichž vlastnictví nebo držení je podle vnitrostátních právních předpisů zakázáno, předměty mimořádné kulturní nebo umělecké hodnoty, zboží s vysokou hodnotou (např. drahé kovy a výrobky z nich, umělecké a starožitné předměty, sbírky, bankovky, mince, cenné papíry, kreditní karty), živá zvířata nebo lidské a zvířecí ostatky, zboží, které s ohledem na svou povahu nelze přepravovat společně s jinými zásilkami - např. výbušniny, lehce zkazitelné zboží, zboží přepravované za zvláštních podmínek, dále zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu, nebezpečné zboží (ADR), zjevně poškozené zásilky apod.

Pro zvláštní požadavky nabízejí expresní přepravci speciální produkty, společnost TNT například nabízí Time Critical Services - nejrychlejší možné řešení, Special Handling Services - přepravy nebezpečného zboží, přepravy s náročnou manipulací a přepravy zboží s vysokou hodnotou. Přepravované produkty musí být řádně označené.

Poskytovatelé kurýrních, expresních a balíkových služeb přijímají k přepravě zásilky zabalené v originálním obalu výrobce nebo odesilatele. Takový obal je považován za řádný, protože výrobce nebo odesilatel zná nejlépe povahové vlastnosti přepravovaného zboží; zajistí, že zásilka se bude bezpečně pohybovat celým přepravním systémem.

Pro přepravu kusových zásilek je nejčastěji využívána tzv. europaleta, plošina s rozměry 1200 x 800 x 150 mm (délka, šířka, výška). Maximální hmotnost zboží přepravovaného na takové paletě je 1000 kg a maximální výška nesmí přesáhnout 1800 mm.

V rámci komplexnosti služeb nabízí poskytovatelé expresních, kurýrních a balíkových služeb i připojištění zásilek, a to hlavně v případech, kdy má zásilka vysokou hodnotu. Jejich odpovědnost je omezená podle úmluvy CMR na cca 10 eur/kg v silniční přepravě a 20 eur/kg v letecké přepravě. Standardní pojistné pro mezinárodní i vnitrostátní zásilky se pohybuje v rozmezí 0,5 až 1,5 % hodnoty zásilky, minimálně však 200 Kč. Pojistné se stanovuje podle místa nakládky a vykládky, druhu zboží (nové nebo použité) a hodnoty přepravovaného zboží.


ELEKTRONICKÉ OBCHODY

Na pozitivním vývoji kurýrních, expresních a balíkových služeb se podílí ve značné míře i elektronické obchody, tzv. e-shopy. K jejich základním funkcím patří zveřejňování nabízených položek zboží, objednávkový, platební, fakturační a logistický systém.

Vývoj nákupu zboží a služeb u fyzických osob ve věku 16 až 74 let pomocí internetu znázorňuje graf. V roce 2010 vykazovaly největší podíly v tomto segmentu tyto státy: Norsko 71 %, Dánsko 68 %, Velká Británie 67 %, Švédsko 66 %, Finsko 59 % a naopak nejmenší podíl 5 % Bulharsko a Rumunsko.

E-business (e-podnikání) v současné době představuje celou škálu produktů, aplikací a služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických komunikačních kanálů a zejména infrastruktury internetu pro realizaci obchodních procedur a operací.

B2C (e-commerce), nebo-li e-obchod zprostředkovává obchodní vztahy mezi podnikem a konečným spotřebitelem při realizaci webovými aplikacemi, virtuálními obchody na internetu apod. On-line obchodování na internetu představuje prodej zboží koncovým zákazníkům pomocí služby World Wide Web.

E-procurement (elektronické zásobování) snižuje náklady na logistiku a je v poslední době stále častěji využíváno řadou podnikatelských subjektů. Odpadá oběh papírových dokladů a archivace interních nákupních požadavků, složité zjišťování aktuálních cen a dalších podmínek s dodavateli, duplicitní zadávání údajů do různých informačních systémů, složitá telefonická nebo faxová komunikace s dodavateli.

Elektronické zásobování představuje nástroj, který umožňuje realizovat efektivní nákupní politiku a logistiku. S jeho zavedením je nutné provést změny interních nákupních procesů, agregovat nákupní poptávku pomocí konsolidace dodavatelů a komodit, zavést důsledné sledování a hodnocení dodavatelů.

Kurýrní, expresní a balíkové logistické služby a internetová tržiště se vzájemně ovlivňují, podporují a rozvíjí. Internetová tržiště vytvářejí on-line globální trhy, jejichž provozní náklady jsou zlomkem nákladů klasických obchodů. Dostupnost internetu vytváří dokonalé předpoklady pro rostoucí počet kupujících i prodávajících bez ohledu na zeměpisné vzdálenosti. Internet nabízí řadu konkurenčních výhod, mezi které řadíme vyloučení prostředníků v prodejním řetězci, přístup 24 hodin denně 365 dní v roce, vznik globálního trhu se zákazníky z celého světa, možnost snížení cen vlivem snížení transakčních nákladů, okamžité poskytnutí aktuálních informací zákazníkům o nabízeném produktu, možnost elektronické platby. Na druhou stranu je nutné upozornit na některá omezení současného internetu a nedokonalou bezpečnost komunikace.

Ing. Eva Zákorová, Ph.D.
Použité zdroje:
[1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
[2] Cempírková, E.: Model poptávky po poštovních službách. Disertační práce, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 2009

Zdroj: logistika.ihned.cz

<- Zpět na aktuality