Kurýrní služby a přeprava zásilek
Dispečink: +420 272 926 441

Kalkulátor kurýr Praha

Jednorázová zásilka online

Chcete rychle a levně
poslat zboží po Praze a okolí?

Při objednávce online sleva 5%.

Objednat zásilku

Zaregistrujte se nyní a získejte následující výhody

1. Pokročilá správa objednávek.
2. Rozsáhlá historie zásilek.
3. Možnost platby převodem.

REGISTROVAT

Kurýrní, expresní a balíkové služby

14. 3. 2008

Kurýrní, expresní a balíkové služby patří do segmentu trhu dopravy. Jsou nabízeny teprve od 60. let minulého století a stále ještě jsou provázeny růstem v oblastech počtu zásilek, hmotnosti, tržeb a počtu pracovníků. Tento růst jistě je a bude ovlivněn také tím, že poskytovatelé kurýrních, expresních a balíkových služeb stále více působí jako integrátoři a jako logističtí partneři v logistických řetězcích.

Tradičním poskytovatelem služeb pro tento tržní segment je UPS (United Parcel Service). Firma byla založena v roce 1907 v USA a vyvinula se v poskytovatele nejsilnějších balíkových služeb. Největší podíl svého obratu dosahovala nabídkou a realizací činností pro živnosti. Teprve počátkem devadesátých let se stala UPS poskytovatelem služeb expresních zásilek v přeshraničních rozměrech.

V roce 1946 byla v Austrálii založena firma TNT (Thomas Nationwide Transport), která nabízela zasílatelské služby od letecké, přes námořní až po silniční nákladní dopravu a také kurýrní a expresní služby. TNT je dnes integrována do Nizozemské pošty.

V roce 1969 byla v San Franciscu založena firma DHL (Dalsey-Hillblom-Linn), které patří první místo na trhu v přepravě mezinárodních expresních zásilek. Zakladatelé firmy jako první rozpoznali poptávku hospodářského sektoru po těchto službách. Z počátku byla jejich činnost zaměřena na přepravu dokumentů a od počátku 80. let minulého století se jejich nabídka zaměřila na přepravu zboží podléhajícímu clu. V současnosti je nabídka služeb rozšířena o logistickou funkci speciálně v obchodu s náhradními díly s dodacími lhůtami na hodinovou přesnost. DHL obsluhuje více než 220 zemí a zaměstnává více než 60 tis. zaměstnanců.

Firma FedEx (FederalExpress) byla založena v roce 1974 a patří k nejmladším velkým poskytovatelům kurýrních a expresních služeb. FedEx dosáhla svého největšího podílu v USA v nabídce služeb pro živnosti a stala se tak silným konkurentem UPS. V mezinárodním obchodu expanduje firma FedEx především prostřednictvím firemních nákupů v oboru letecké dopravy.

Vedle těchto čtyř velkých poskytovatelů existuje značný počet dalších kurýrních a expresních firem, které ale vystupují s ohledem na jejich obrat a distribuční síť pouze na národní úrovni. Ve všech průmyslových zemích existuje velký počet malých poskytovatelů kurýrních služeb, kteří pracují na vymezeném segmentu a částečně také jako subdodavatelé pro velké expresní firmy. Vznik nové konkurence privátního významu s celosvětovou působností v oblasti expresních služeb je spíše nepravděpodobný, protože zřízení nutné infrastruktury (přepravní a komunikační sítě, samostatných poboček) je provázeno velmi vysokými finančními a organizačními výdaji na provoz. Častěji jsme svědky, že dochází k integraci nebo převzetí stávajících firem.


Logistika kurýrních, expresních a balíkových služeb

Do segmentu trhu dopravy patří kurýrní, expresní a balíkové služby. Tyto služby jsou nabízeny teprve od 60. let minulého století a stále ještě jsou provázeny růstem v oblastech počtu zásilek, hmotnosti, tržeb a počtu pracovníků. Jistě je a bude tento růst ovlivněn také tím, že poskytovatelé kurýrních, expresních a balíkových služeb stále více působí jako integrátoři a jako logističtí partneři v logistických řetězcích.

Nabídka expresních služeb byla v polovině 80. let minulého století hlavně zaměřena na odesílatele pravidelných zásilek nebo spěšných mezinárodních zásilek, jednalo se např. o zásilky do bankovních domů nebo reklamních agentur. Větším okruhem oslovovaných firem se postupně dostavily přepravy náhradních dílů nebo vzorků. V současnosti jsou expresní služby využívány v rychle se rozvíjejícím průmyslu výpočetní techniky a poskytovatelé zde vystupují jako stabilní partneři pro odesílání nových produktů do distribuční sítě.

Kurýrní a zvláště pak balíkové služby operují zpravidla a hlavně na vymezeném území. Ve skutečnosti se staly konkurentem národních poštovních společností.

Hovoříme-li o mezinárodní kurýrní a expresní službě, mluvíme vždy také o integrátorech a o expresních službách jako partnerech v logistických řetězcích mnoha světově operujících firem.

Integrátor zajišťuje přepravu z domu do domu s použitím různých a nejvhodnějších dopravních prostředků a tras, aby splnil zákaznický požadavek resp. příkaz.

Logistický partner zajišťuje vedle přepravy také skladování a komisionování a jiné dodatečné úkoly, např. od výrobce až ke konečnému odběrateli.

Liberalizace poštovní činnosti a rostoucí požadavky podnikatelské sféry po: - přesnosti doručení, - plošné obsluze, - nočním skoku, tzv. doručení zásilek následujícího dne ráno, - vysokém stupni spolehlivosti (mimo jiné sledování zásilek On-line Tracking) a - kontrole doručení v místě určení vedly v 90. letech minulého století k silné expanzi trhu kurýrních, expresních a balíkových služeb.


TRENDY

Konec 90. let můžeme charakterizovat třemi základními trendy:

1. zesílenou angažovaností národních poštovních a balíkových podnikatelů v rámci celkové internacionalizace ekonomiky,

2. nárůstem převzetí středně velkých poskytovatelů služeb velkými mezinárodními integrátory nebo kooperací středně velkých případně regionálních poskytovatelů služeb,

3. počátkem postupného vývoje deregulace dopravního a poštovního trhu.

Zejména třetí bod uvedl do pohybu trh kurýrních, expresních a balíkových služeb. Dosud si musely národní poštovní společnosti předávat na hranicích balíky z ruky do ruky. Pouze někteří privátní poskytovatelé takových služeb, především velcí integrátoři, mohli již delší dobu nabízet přeshraniční přepravy z jedné ruky, protože disponovali vysoce integrovanými sítěmi. Tato výhoda byla otupena v okamžiku, kdy národní poštovní společnosti vstupovaly a zakládaly mezinárodní kooperace anebo svazy.

Budoucí vývoj na trhu kurýrních, expresních a balíkových služeb charakterizují následující trendy:

1. Poštovní společnosti a velcí poskytovatelé kurýrních, expresních a balíkových služeb připustí vznik nezávislé sítě, osamělí podnikatelé přistoupí k integraci nebo částečné kooperaci, dlouhodobě však lze uvažovat o jejich převzetí;

2. všichni účastníci trhu se budou pokoušet o vybudování globální účasti;

3. nabídka pro zákazníky One-Stop-Shopping System;

4. zavedení informačních technologií, např. Tracking and Tracing System (sledování polohy a stavu zásilky) nebo elektronické zaplacení cla, budou značným způsobem ovlivňovat a formovat trh kurýrních, expresních a balíkových služeb;

5. rozšiřování produktové základny, tzn. lze očekávat odklon od standardních produktů k individuálním nabídkám.


Skladování v rámci kompletní nabídky distribučních služeb

Poskytovatelé kurýrních, expresních a balíkových služeb nabízejí tři odlišné skladovací koncepty integrované do expresních přepravních řetězců, které jsou většinou vždy spojeny v oblasti skladování s dodatečnými výkony (přidávajícími hodnotu). Uvedené skladovací koncepty jsou propojeny do sítě celosvětových zásob. Všechny skladové zásoby jsou quasi resumovány do virtuálního skladu.

Expresní logistické centrum (ECL Express-Logistics-Center) dává možnosti podnikatelským subjektům z jiných kontinentů obsloužit místní trh bez investičních výdajů do vlastní distribuční sítě. Skladovací činnost je často doplněna o služby s přidanou hodnou podle objednávek konečných zákazníků

Distribuční centrum (DC Distribution-Centre) v principu je funkčně podobné ECL, ale obvykle poskytuje pouze skladovací činnosti.

Strategické centrum náhradních dílů (SPC Strategic-Part-Centre) je ve většině případů minisklad pro skladování náhradních dílů s kritickou dobou dodávky a vysokou hodnotou v těsné blízkosti místa spotřeby. Požadavek na plochu je do 100 m2 pro skladování řádově do 100 položek. Obecně je ve skladu uložen pouze jeden díl od každého katalogového čísla s ohledem na jeho vysokou hodnotu, aby hodnota stavu zásob nebyla příliš vysoká.


Logistické strategie v zásobovacích řetězcích

V rámci popsaných skladovacích konceptů lze navrhnout následující strategie v rámci celosvětově funkčních virtuálních zásobovacích řetězců:

Strategie řízení zásob (SIM Strategic Inventory Management) náhradních dílů s kritickou dobou dodávky, kde se jedná o dodávkové lhůty v průběhu několika hodin od příchodu informace o požadavku, např. během dvou nebo čtyř hodin musí být díl dodán servisním technikem na místo určení. Služby jsou zajišťovány nepřetržitě, tj. 24 hodin denně a 365 dní v roce. Cílem této strategie je vykonat časově kritické služby s minimem zásob na celoevropské úrovni.

Přímé expresní zásobování (DEI Direct Express Inventory) pro distribuci hotových výrobků a náhradních dílů, kde se jedná o outsourcované služby nebo firemní požadavky z jiných kontinentů (např. USA, Dálný Východ apod.) na skladování zásob a jejich distribuci v rámci Evropy. Cílem strategie je na území jiného kontinentu s minimem zásob zajistit celoplošnou distribuci nebo formou outsourcingu skladovací činnosti spořit dodatečné náklady.

Zpětná oprava zásob (RRI Repair Return Inventory) v uzavřeném řetězci servisního cyklu se týká i dodávek náhradních zařízení svým zákazníkům při poruchách dodaných výrobků. Často je oprava požadována následující den. Vyměněná porouchaná zařízení jsou dodána na místo centrální opravy, kde jsou opravena a buď jako funkční zásoby uloženy, nebo v méně případech přepraveny opět zpět k původnímu využití. Zákazníkům nevznikají s tímto doplňkovým prodejním servisem žádné problémy. Všechny činnosti zajišťuje poskytovatel služeb, rychlou přepravou a držením minimálních zásob docílíme snížení celkových nákladů.

Ing. Eva Cempírková

Zdroj: logistika.ihned.cz

<- Zpět na aktuality